Lisansız elektrik üretimi yönetmeliğinde değişiklik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) her bir trafo merkezine ait bağlantı kapasitelerine ilişkin bilgileri kurul tarafından belirlenecek formata uygun olarak her ayın ilk 15 günü içerisinde kendi internet sayfasında duyurmakla yükümlü olacak.

Dağıtım şirketleri ile OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler ilgili dağıtım bölgesinde, lisanslı üretim kapsamında olanlar dahil olmak üzere, söz konusu yönetmelik çerçevesinde verilen bağlantı görüşlerine ve üretim tesisi başvurularına ilişkin bilgileri kurul tarafından belirlenecek formata uygun olarak TEİAŞ tarafından yapılan duyuruyu müteakip, her ayın 25’inci gününe kadar kendi internet sayfalarında duyurmakla yükümlü olacak.

Bu kapsamda, yapılan değişiklikle, üretim yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, kurul kararıyla belirlenen bilgi ve belgeler ile ilgili elektronik ortamda şebeke işletmecisine başvuruda bulunacak.

Ayrıca yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle, yapılan değişikler kapsamında duyurulacak kapasitelerin tespiti ve ilanı ile elektronik başvuru altyapısının hazırlanması amacıyla gerekli işlemlerin yürütülmesini teminen 1 Ağustos 2023’ten 30 Eylül 2023’e kadar ilgili şebeke işletmecilerince yeni lisanssız üretim başvurusu alınmayacak.

Bu süre içerisinde yapılacak komisyon toplantılarında ise 31 Temmuz’a kadar yapılan başvuruların bu yönetmelik kapsamındaki işlemleri yürütülecek.

Değişiklikler kapsamında yapılacak duyuruların ilki, Ekim 2023’te ve belirtilen usule uygun olarak yapılacak.

ELEKTRİK PİYASASI BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete’de ayrıca, EPDK’nin Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de yayımlandı.

Buna göre, ödeme bildiriminin tebliğ edildiği günü izleyen 15 gün içerisinde bildirimde yer alan tutarı, TEİAŞ veya dağıtım şirketine ödemekle yükümlü olan kullanıcılara geciktikleri süre için uygulanan gecikme zammı oranı, yönetmelikte yapılan değişiklikle iletim sistemi kullanıcıları için iki kat olarak uygulanacak.

KAYNAK: AA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir