Görevde iken engelli vergi indirimi alan emekli olabilir mi?

Soru : Ben 16.03.2022 tarihinde devlet memuriyetine girdim. İlk sigortaya giriş tarihim 13.08.2020 ve 4/a da 410 gün hizmetim vardır. Memuriyete girdikten sonra %40 engelli vergi indirimi aldım. Bu şartlara göre emeklilik durumum ne olur? (08.03.1994 doğumluyum)

Detaylar/Değerlendirmeler:

Çalışma hayatına işçi olarak başlayan, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra da memurluğa başlamış kişi 5510 sayılı Kanuna tabi olur ve bu Kanun hükümleri kapsamında sosyal güvenlik şartlarını yerine getirdiğinde emekli statüsünü kazanır.

Memurluğa başlamadan önce malul sayılmayı gerektirir rahatsızlığı olanlar malullük nedeniyle emekli olamazlar. Bu durum hem 5434 e hem de 5510 a tabi memurlar için geçerlidir. Malulen emekli olabilmek için, rahatsızlığın memurluğa başladıktan sonra ortaya çıkması gerekmektedir.

Engelli memurların sosyal güvenlikleri diğer memurlara nazaran, hem 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununda, hem de 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda ayrıca korunmuştur.

Sizin durumunuz 5510 sayılı Kanun kapsamındadır. Engelli memurlar için 5510 sayılı Kanunda aranılan koşullar;

1- Çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiğinin Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca tespit edilen memur malul sayılmaktadır.

2- Ancak, memur olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce çalışma gücünün % 60’ını veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilirse, malullük aylığından yararlanamıyor.

Malullük aylığından yararlanamayan memurlar en az on beş yıldan beri sigortalı olursa ve bu sure içerisinde en az 3960 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olursa yaşlılık aylığı bağlanabilmektedir.

3- Ayrıca, sağlık kurulu raporlarını inceleme mercii olan Sosyal Güvenlik Kurulu sağlık kurulu, raporları inceleyip çalışma gücündeki kayıp oranının;

– % 50 ila % 59 arasında olduğunu tespit ederse, kişilerin en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,

– % 40 ila % 49 arasında olduğunu tespit etmesi halinde de kişilerin en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmaları şartıyla yaşlılık aylığına hak kazanmaları mümkün olmaktadır. Bu şekilde bir emeklilikte daha sonra SGK isterse kontrol muayenesine de tabi tutabilmektedir.
Memurlar vergi indirimi raporu ile emekli olamazlar, memurlarda vergi indirimine bağlı olarak aylık bağlama işlemi yapılmaz. Vergi indirimi raporları sadece memurun görevde iken vergi muafiyetlerini sağlar.

Açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz:

Görevinizde iken alacağınız vergi indirimi raporunuz sadece görevinizi sürdürmekte iken vergi indiriminden bir istisna sağlayacaktır. Ancak bu rapor sizin için engellilik yani çalışma gücü kaybı oranınıza bağlı bir emekliliği sağlamayacağını değerlendirmekteyiz. Emekliliğiniz için hakkınızda düzenlenen sağlık kurulu raporlarının Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca incelenmesi gerektiğini ve bu Kurulun vereceği karara göre emekli olup olamayacağınızın belli olması gerektiğini değerlendirmekteyiz. Yani, alacağınız sağlık kurulu raporunun SGK Sağlık Kurulunca incelenmesi neticesinde çalışma gücü kayıp oranınızı;

– % 50 ila % 59 arasında olduğunu tespit ederse, 16 yıldan beri sigortalı olmanız ve toplamda da 4320 gün

– Şayet, % 40 ila % 49 arasında olduğunu tespit ederse bu defa 18 yıldan beri sigortalı olmanız ve toplamda da 4680 gün,

SGK primleri ödenmiş hizmetinizin olması şartıyla yaşlılık aylığına hak kazanacağınızı değerlendirmekteyiz. Sigortalılık sürenizin başlangıcını da 13/8/2020 tarihinden itibaren hesaplanması gerekir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir